منوهای مراسم عروسی • سالامی پراتو
 • تارت هلندی
 • جوجه سوخاری فلفلی
 • قارچ سوخاری

توضیحات پکیج های ژینو:

 • منو های موسسه ژینو بر اساس 200 نفر تنظیم شده است.
 • به ازای 50 نفر کمتر از این تعداد 15% به قیمت ها اضافه میگردد.
 • به ازای 100 نفر کمتر از این تعداد 25% به قیمت ها اضافه میگردد.
 • حذف کردن غذاهای برنجی تاثیری در قیمت ندارد.
 • حذف کردن خورش دوم تاثیری در قیمت ندارد.
 • منوهای پذیرایی از نظر کیفیت باهم تفاوت ندارند.
 • امکان جابه جایی در آیتم های منو وجود دارد.
 • امکان انتخاب و تغییر صندلی و ظروف پذیرایی در تمامی منو ها وجود دارد.
 • کلیه غذا ها در آشپزخانه صنعتی و اختصاصی ژینو طبخ و ارائه میگردد.
 • کلیه شیرینی ها، دسرها و کیک ها در کارگاه قنادی ژینو تهیه میشود.